TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I
Thứ 2, ngày 30 tháng 03 năm 2015            English
 
 
Liên kết website 
 
Tìm kiếm
Từ khóa cần tìm kiếm
PHÒNG ĐÀO TẠO

Giới thiệu chung:
Phòng Đào tạo được thành lập ngay sau khi thành lập Trường (ngày 18/7/1968) với tên gọi là Phòng Giáo vụ, đến năm 1992 đổi tên thành Phòng Đào tạo.
Chức năng:

Phòng Đào tạo là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu giúp việc Hiệu trưởng về công tác đào tạo.

Nhiệm vụ:

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn của Nhà trường.

+ Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.

+ Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.

+ Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.

+ Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên

- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm:

+ Lập các bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề.

+ Theo dõi tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề, thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Bộ Giao thông vận tải và của Hiệu trưởng.

Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:

1. Phùng Văn Kịa (1968-1969)
2. Lê Minh Sáng (1969-1978)
3. Đặng Xuân Kim (1979-1984)
4. Đào Văn Đường (1984-1994)
5. Phạm Đức Ân (1994-1997)
6. Hồ Đức Cần (1997-2007)
7. Bùi Quốc Thịnh (2007- 2012)
8. Dương Thế Anh (2012 - nay)

Thành tích tiêu biểu:

- Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải các năm: 1993, 1996, 1999, 2000, 2004, 2006, 2008, 2010,2011,2012.
- Bằng khen "Công đoàn phòng Đào tạo có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động Công đoàn 1999"
- Bằng khen "Cán bộ giáo viên phòng Đào tạo có nhiều thành tích công tác 2000-2002 góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc" của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin liên hệ:
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng nghề GTVTTWI
Điện thoại liên hệ: 0433.863.451; Email: daotao.gtvttw1@gmail.com

DANH SÁCH NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO
 
STT
Họ tên
Chức vụ
Email

1

Dương Thế Anh

Trưởng phòng

2

Nguyễn Đức Thành

Phó trưởng phòng

3

Nguyễn Thị Thanh

Thống kê đào tạo

4

Lương Công Toàn

Nhân viên

5

Trần Thị Thu Hằng

Nhân viên

6

Trần Thị Bích Huệ

Nhân viên

7 Tạ Thị Kim NhungCán bộ tuyển sinh
8Trần Quang LinhTổ trưởng tổ tuyển sinh

TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I
Thụy An - Ba Vì - Hà Nội
Điện thoại: 04.33863050 * Fax: 04.33864111 * Hotline: 01682.125.001 / 01683.897.210