Tuyển sinh Trình độ Sơ cấp,Tuyen sinh Trinh do So cap


Tuyển sinh Trình độ Sơ cấp

DANH MỤC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 3, 6, 9 THÁNG

Số TT Tên ngành đào tao Trình độ đào tao
1
Điện dân dụng
Sơ cấp
2
Điện công nghiệp
Sơ cấp
3
Điện nước
Sơ cấp
4
Điện thủy lực máy thi công xây dựng
Sơ cấp
5
Điện máy thi công
Sơ cấp
6
Sửa chữa điện lạnh, ôtô
Sơ cấp
7
Sửa chữa cơ khí động cơ
Sơ cấp
8
Sửa chữa hệ thống khung gầm ôtô
Sơ cấp
9
Công nghệ ô tô
Sơ cấp
10
Hàn
Sơ cấp
11
Cắt gọt kim loại
Sơ cấp
12
Kỹ thuật chế biến món ăn
Sơ cấp
13
Vận hành cần, cầu trục
Sơ cấp
14
Vận hành máy xúc
Sơ cấp
15
Vận hành máy ủi
Sơ cấp
16
Vận hành máy san
Sơ cấp
17
Vận hành máy lu
Sơ cấp
18
Vận hành máy rải thảm
Sơ cấp
19
Vận hành máy nâng hàng
Sơ cấp
20
Vận hành búa đóng cọc
Sơ cấp
21
Vận hành cầu trục
Sơ cấp
22
Ổn định đường
Sơ cấp
23
Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ
Sơ cấp
24
Tuần đường
Sơ cấp
25
Trắc địa công trình
Sơ cấp
26
Duy tu sửa chữa cầu đường bộ
Sơ cấp
27
Nề hoàn thiện
Sơ cấp
28
Công nghệ thông tin
Sơ cấp
29
Tin học văn phòng
Sơ cấp
30
Kế toán thuế
Sơ cấp
31
Kế toán máy
Sơ cấp
32
Kế toán tổng hợp
Sơ cấp
33
Lái xe ô tô
Sơ cấp

Google Map