Tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô khóa 49,Tuyen sinh dao tao lai xe o to khoa 49


Tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô khóa 49

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I

THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô khóa 49

Căn cứ kế hoạch đào tạo của nhà trường, Trung tâm đào tạo lái xe thông báo khai giảng ô tô tháng 5/2018 như sau:
1. Số lượng học sinh các hạng cần tuyển:

Hạng Số lượng Hạng Số lượng
B1 10 học sinh B lên C 16 học sinh
B2 175 học sinh    
C 40 học sinh    

2. Thời gian nhận hồ sơ:
- Hạng B1; B2; C; đến hết ngày 22/05/2018
- Hạng D; E hồ sơ đã có xác minh mới được khai giảng.
3. Hồ sơ gồm:
- Ảnh mầu cỡ 3x4: 06 cái
- Chứng minh nhân dân phô tô: 01 cái
- Giấy khám sức khỏe theo quy định
4. Địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh:
Cơ sở 1: Trường Cao đẳng GTVT TW1; Thụy An – Ba Vì – Hà Nội; ĐT: 02433.863.668; Email: daotao.gtvttw1@ gmail.com
Cơ sở 2: Trung Tâm Đào tạo lái xe; Số 67 Ngõ Phố Hàng – Phường Phú Thịnh; ĐT: 02433.833340; Email: ttst.gtvttw1@gmail.com
Cơ sở 3: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ; Số 6 Ngõ 29 Đường Giáp Bát- Hoàng Mai- Hà Nội; ĐT: 02438.641.257; Email: tthn.gtvttw1@gmail.com
                                                                                                 
                                                                                                                            TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE
                                                                                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC


                                                                                                                                     
                                                                                                                                        Nguyễn Đại Nam

Google Map