Tổ chức các khóa đào tạo sơ cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn,To chuc cac khoa dao tao so cap boi duong nghiep vu ngan han


Tổ chức các khóa đào tạo sơ cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG
VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức các khóa đào tạo sơ cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn)

                                Kính gửi: Lãnh đạo các Đơn vị, Doanh nghiệp
       Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BGTVT ngày 18/01/2018 của Bộ giao thông vận tải về việc giao nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I;
    Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của trường Cao đẳng GTVT Trung ương I số 355/2017/GCNĐKHD-TCGDNN do Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp ngày 26/9/2017;
       Căn cứ công văn số 222/TCDN do Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề (nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) cấp ngày 24/2/2012 về việc cho phép thí điểm đào tạo cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề;
       Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-ATLĐ do Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ lao động – Thương binh và Xã hội cấp ngày 10/12/2015 về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;
       Căn cứ công văn số 296/ATLĐ-HLTT của Cục trưởng Cục An toàn lao động ký ngày 31/5/2018 về việc hướng dẫn huấn luyện ATVSLĐ nhóm 1 và 4 theo quy định thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH;
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I xin gửi tới Quý Công ty danh mục các nghề đào tạo, bồi dưỡng như sau:

TT Chương trình đào tạo Trình độ Thời gian Văn bằng - Chứng chỉ
01 Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động Ngắn hạn Theo quy định từng nhóm Chứng nhận
02 Đào tạo Sơ cấp nghề
- Vận hành máy xây dựng (Xe nâng hàng; máy xúc; ủi, san, lu, cần trục, ...)
Sơ cấp 3, 6, 9 tháng Chứng chỉ
03 Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề Sơ cấp 3 tháng Chứng chỉ

     Địa điểm học: tại cơ sở chính: xã Thụy An, huyện Ba Vì, TP Hà Nội và tại doanh nghiệp (nếu đáp ứng đủ các điều kiện đào tạo theo quy định).
     Đăng ký học: Điện thoại trực tiếp hoặc email.
     Mọi thông tin xin liên hệ:
- Phòng Đào tạo: Điện thoại: 02433.864.336; Email: daotao.gtvttw1@gmai.com;
- Đông Anh Nam -TP Đào tạo; Điện thoại: 0988760890; Email: anhnam.gtvttw1@gmail.com;
- Lê Anh Tuấn - TK Cơ bản; Điện thoại: 0912149085; Email: tuan.dtlx@gmail.com.
     Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào điều kiện thực tế của quý Công ty để lập kế hoạch đào tạo trên cơ sở đáp ứng nhu cầu hai bên và đúng quy định pháp luật.
     Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I rất mong được sự quan tâm, hợp tác cùng quý Công ty./.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)Dương Thế Anh

Google Map