Thông báo tuyển sinh bổ sung Khoá 50,Thong bao tuyen sinh bo sung Khoa 50
Trang chủ » Thông tin Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh bổ sung Khoá 50

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2018. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I thông báo tuyển sinh bổ sung 300 chỉ tiêu các trình độ Cao đẳng và Trung cấp chính quy Khoá 50 năm 2018.