Chiến lược Đảm bảo chất lượng Trường đến năm 2020,Chien luoc Dam bao chat luong Truong den nam 2020
Trang chủ » Chiến lược ĐBCL

Chiến lược Đảm bảo chất lượng Trường đến năm 2020

Chiến lược phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I giai đoạn 2016-2020 được ban hành theo Quyết định số 666/QĐ-GTVTTWI ngày26/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I.

Xem bản điện tử tại đây.