Lịch sát hạch lái xe A1, B, C, D, E tháng 07/2017,Lich sat hach lai xe A1 B C D E thang 072017
Trang chủ »Thông báo

Lịch sát hạch lái xe A1, B, C, D, E tháng 07/2017

    TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO


Lịch thi sát hạch lái xe mô tô A1 tháng 07/2017 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Chiều ngày 08/07/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
2 Sáng ngày 14/07/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
3 Sáng ngày 19/07/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
4 Chiều ngày 19/07/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
5 Sáng ngày 28/07/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN

Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C tháng 07/2017 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Sáng 16/07/2017 Trung tâm sát hạch lái xe - Trường TCN số 10

 
Lịch thi sát hạch lái xe hạng D, E tháng 07/2017 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Sáng 30/07/2017 Trung tâm sát hạch lái xe - Công ty vận tải biển

Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

1. Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 0433.863.668; 0433.863.451


2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐN GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 0433.835.536; 0433.831.480