Lịch sát hạch lái xe A1, B, C tháng 08/2017,Lich sat hach lai xe A1 B C thang 082017

Trang chủ »Thông báo

Lịch sát hạch lái xe A1, B, C tháng 08/2017

    TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO

Lịch thi sát hạch lái xe mô tô A1 tháng 08/2017 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Chiều ngày 05/08/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
2 Sáng ngày 11/08/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
3 Sáng ngày 18/08/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
4 Chiều ngày 18/08/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
5 Sáng ngày 23/08/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
6 Sáng ngày 28/08/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN

Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C tháng 08/2017 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Sáng 06/08/2017 Trung tâm sát hạch lái xe - Trường TCN số 10
2 Sáng 24/08/2017 Trung tâm sát hạch lái xe - Trường TCN số 10

Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

1. Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 0433.863.668; 0433.863.451


2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐN GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 0433.835.536; 0433.831.480