KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LỚP 48B2K10, 48CK7,KE HOACH THI TOT NGHIEP LOP 48B2K10 48CK7

Trang chủ »Thông báo

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LỚP 48B2K10, 48CK7

TRƯỜNG CAO ĐẲNG      

GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG 1

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

LỚP 48B2K10, 48CK7

Căn cứ vào kế hoạch khai giảng và bế giảng lớp học lái xe ô tô được Sở GTVT Hà Nội duyệt

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp cấp chứng chỉ cho các học viên lớp 48CK7, 48BK10, Trung tâm đào tạo lái xe thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp như sau:

I. Thời gian:

- Lớp 48 CK7: 8h00, ngày 27/1/2018

- Lớp 48 B2K10: 8h00, ngày 4/2/2018

II. Địa điểm:

Hội trường tầng II nhà B Trung tâm đào tạo lái xe, số 67 Ngõ Phố Hàng – Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội

III. Thành phần tham dự:

1. Ông Bùi Quốc Thịnh – Phó hiệu trưởng

2. Ông Đông Anh Nam – Trưởng phòng đào tạo

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe

4. Các giáo viên chủ nhiệm lớp 48CK7, 48BK10

5. Tổ hành chính

6. Học viên lớp 48CK7, 48BK10

Đề nghị các học viên tham dự đầy đủ và đúng giờ để buổi thi được thành công.

 

TT ĐÀO TẠO LÁI XE

GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký)

 

Nguyễn Văn Tuấn

 Google Map