Lịch sát hạch lái xe A1, B, C tháng 05/2018,Lich sat hach lai xe A1 B C thang 052018
Trang chủ »Thông báo

Lịch sát hạch lái xe A1, B, C tháng 05/2018

        TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO

Lịch thi sát hạch lái xe mô tô A1 tháng 05/2018 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Sáng ngày 05/05/2018 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
2 Sáng ngày 11/05/2018 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
3 Sáng ngày 22/05/2018 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
4 Sáng ngày 30/05/2018 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN

Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C tháng 05/2018 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Sáng ngày 22/05/2018 Trung tâm sát hạch lái xe - Trường TCN số 10

Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

1. Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 0433.863.668; 0433.863.451


2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐN GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 0433.835.536; 0433.831.480