Khai mạc Hội thi tay nghề giỏi ngành GTVT năm 2017,Khai mac Hoi thi tay nghe gioi nganh GTVT nam 2017