THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA HỌC SINH SINH VIÊN VỚI LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG,THONG BAO CHUONG TRINH TO CHUC HOI NGHI DOI THOAI GIUA HOC SINH SINH VIEN VOI LANH DAO NHA TRUONG

Trang chủ »Thông báo

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA HỌC SINH SINH VIÊN VỚI LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Nhằm nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng và giải đáp các thắc mắc của học sinh sinh viên, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ của nhà trường; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I thông báo tổ chức chương trình "Hội nghị đối thoại giữa học sinh sinh viên với lãnh đạo nhà trường" vào sáng thứ 2, ngày 04 tháng 6 năm 2018.
1. Thời gian cụ thể: Tiết 2 (Sau tiết chào cờ đầu tháng 6) sáng thứ 2, ngày 04 tháng 6 năm 2018.
2. Địa điểm: Hội trường lớn của nhà trường (Cơ sở 1, Thụy An - Ba Vì - Hà Nội).
3. Thành phần: Ban Giám hiệu nhà trường; Công đoàn trường; Đoàn thanh niên nhà trường; Phòng Đào tạo; Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; Phòng Công tác Học sinh Sinh viên; Trưởng, phó các đơn vị đào tạo; toàn thể giáo viên và học sinh sinh viên nhà trường.
4. Nội dung đối thoại:
- Tuyển sinh, đào tạo, chương trình đào tạo;
- Phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất;
- Công tác học sinh sinh viên, chế độ chính sách;
- Công tác y tế, vệ sinh quang cảnh môi trường;
- Các phong trào, hoạt động Đoàn thanh niên, thư viện
Đây là hội nghị dân chủ và mang tính xây dựng cao. Đề nghị toàn bộ học sinh sinh viên nhà trường tham gia đầy đủ; mạnh dạn đưa ra các câu hỏi, góp ý, đề xuất về lĩnh vực giảng dạy, hoạt động quản lý đào tạo, thực tập sản xuất, trang thiết bị học tập, cơ sở vật chất, phong trào thanh niên của nhà trường, ... tới lãnh đạo nhà trường, các đơn vị đào tạo, thầy cô giáo để được giải đáp thắc mắc, được lắng nghe và trao đổi. Qua đó giúp lãnh đạo Nhà trường nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của học sinh sinh viên; từ đó có những giải pháp điều chỉnh tốt nhất trong quá trình tổ chức quản lý, dạy và học; đồng thời giúp học sinh sinh viên hiểu rõ hơn nội quy, yêu cầu của việc học tập, rèn luyện, góp phần tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và nội quy, quy chế của Nhà tường. Google Map