Tổ chức Khai giảng, Thi tốt nghiệp và Sát hạch lái xe ô tô tháng 6/2018,To chuc Khai giang Thi tot nghiep va Sat hach lai xe o to thang 62018

Trang chủ »Thông báo

Tổ chức Khai giảng, Thi tốt nghiệp và Sát hạch lái xe ô tô tháng 6/2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Khai giảng, Thi tốt nghiệp và Sát hạch lái xe ô tô tháng 6/2018

- Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I;
- Căn cứ kế hoạch thi sát hạch lái xe ô tô của Sở Giao thông vận tải Hà Nội
- Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I thông báo kế hoạch tháng 6/2018 như sau:
1. Khai giảng các lớp ô tô hạng B1, B2, C, D, E
- Thời gian:
+ Đợt 1 ngày 5/6/2018;
+ Đợt 2 ngày 22/6/2018.
2. Thi tốt nghiệp các lớp hạng C
- Thời gian: ngày 2/6/2018
- Địa điểm: Trung tâm Đào tạo lái xe số 67 ngõ Phố Hàng – Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội
3. Thi sát hạch:
- Ngày 8/6/2018 gồm hạng C mới và B thi lại, thi tiếp tại Trường Trung cấp nghề số 10 Bộ Quốc phòng
- Ngày 9/6/2018 gồm hạng D, E tại Công ty Vận tải Biển


                                                          TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE
                                                            GIÁM ĐỐC
                                               
          (Đã ký)

                                                            Nguyễn Văn TuấnGoogle Map