Lịch thi tốt nghiệp lái xe ô tô tháng 7 năm 2018,Lich thi tot nghiep lai xe o to thang 7 nam 2018

Trang chủ »Thông báo

Lịch thi tốt nghiệp lái xe ô tô tháng 7 năm 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Thi tốt nghiệp lái xe ô tô tháng 7/2018

- Căn cứ Quyết định thi tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I
- Căn cứ báo cáo kế hoạch thi tốt nghiệp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội
- Trung tâm Đào tạo lái xe thông báo lịch tốt nghiệp như sau:
1. Thời gian: 08h00p ngày 01/07/2018 ( Chủ nhật)
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà B – Trung tâm đào tạo lái xe Số 67 ngõ Phố Hàng, Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội
3. Thành phần tham dự: 
- Ban giám hiệu: Ông Bùi Quốc Thịnh – Phó Hiệu trưởng
- Phòng Đào tạo: Ông Đông Anh Nam Trưởng phòng
- Trung tâm Đào tạo: Gồm Ban giám đốc và các Thầy, Cô giáo trong Ban coi chấm thi ( có danh sách đính kèm)
- Học viên lớp: 49B1TĐK2, 49B2K3, 49CK2
4. Nội dung thi:
- Thi lý thuyết: Làm bài thi trả lời 30 câu hỏi trên máy
- Thi thực hành: Lái xe trong hình, lái xe trên đường, lái xe hình chữ chi.


                                                          TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE
                                                            GIÁM ĐỐC
                                               
          (Đã ký)

                                                            Nguyễn Văn TuấnGoogle Map