Thông báo lịch thi sát hạch lái xe hạng A1, B, C, D tháng 12/2018,Thong bao lich thi sat hach lai xe hang A1 B C D thang 122018

Trang chủ »Thông báo

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe hạng A1, B, C, D tháng 12/2018

         TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO

Lịch thi sát hạch lái xe mô tô A1 tháng 12/2018 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Sáng ngày 14/12/2018 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN

Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C tháng 12/2018 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Sáng ngày 11/12/2018 Trung tâm sát hạch lái xe - Trường TCN số 10

Lịch thi sát hạch lái xe hạng D, E tháng 12/2018 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Sáng ngày 24/12/2018 Trung tâm SHLX Cty Vận tải biển
 

Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

1. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 0433.863.668; 0433.863.451


2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐ GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 0433.835.536; 0433.831.480
Google Map