Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên năm 2018.,Hoi thi tim hieu ve tu tuong dao duc phong cach Ho Chi Minh va xay dung dien hinh phong cach tac phong cong tac cua nguoi dung dau cua can bo dang vien nam 2018

Trang chủ »Tin tức - sự kiện

Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên năm 2018.

 Ngày 28/12 tại Hội trường trường Cao đẳng GTVT Trung ương I diễn ra Hội thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. 

Đây là hoạt động thực sự đầy ý nghĩa, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, HSSV nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát hiện nhân rộng mô hình tốt, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua cuộc thi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, HSSV, nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Một số hình ảnh tại cuộc thi.

Đồng chí Bùi Quốc Thịnh Bí Thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Phần thi liên chi bộ: Khoa SPDN – Phòng TCKT – Phòng TCHC.


Phần thi liên chi bộ TTKNTHCGĐB –Khoa CB–TT ĐTLX-SHLX.


Phần thi liên chi bộ khoa Cơ Khí – P. Đào tạo – Phòng QTĐS.
 

Phần thi liên chi bộ Phòng KT&ĐBCL – KHHTQT- CNOT-TTUDCNGTVT.
 

Phần thi liên chi bộ Khoa Công trình – TTTNVLXD – P.CTHSSV.
 

Trao giải thưởng cho các đội tham gia hội thi.
 
 Google Map