Thông báo lịch thi sát hạch lái xe hạng A1, B, C tháng 01/2019,Thong bao lich thi sat hach lai xe hang A1 B C thang 012019

Trang chủ »Thông báo

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe hạng A1, B, C tháng 01/2019

          TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO


Lịch thi sát hạch lái xe mô tô A1 tháng 01/2019 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Sáng ngày 06/01/2019 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
2 Sáng ngày 21/01/2019 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN


Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C tháng 01/2019 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Sáng ngày 06/01/2019 Trung tâm sát hạch lái xe - Trường TCN số 10
2 Sáng ngày 16/01/2019 Trung tâm sát hạch lái xe - Trường TCN số 10
3 Sáng ngày 29/01/2019 Trung tâm sát hạch lái xe - Trường TCN số 10
 

 
Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

1. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 02433.863.668; 02433.863.451


2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐ GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 02433.835.536; 02433.831.480
Google Map