HỘI NGHỊ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM THÁNG 3/2019,HOI NGHI CONG TAC GIAO VIEN CHU NHIEM THANG 32019

Trang chủ »Tin tức - sự kiện

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM THÁNG 3/2019

Để tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác GVCN đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong nhà trường trong công tác quản lý HSSV hiện nay. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I (CCT1) tổ chức sinh hoạt giáo viên và Hội nghị công tác Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) tại phòng 206.

Toàn cảnh Hội nghị
 
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có thầy Bùi Quốc Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy Dương Thế Anh - phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đại diện các phòng, khoa, đơn vị và toàn thể các giáo viên nhà trường.


Hội nghị GVCN là một trong những hội nghị thiết thực cải thiện công tác quản lý HSSV và phối hợp liên kết với các đơn vị

Hội nghị công tác GVCN là một trong những hoạt động thiết thực, đặc biệt hội nghị giúp nhà trường nâng cao hiệu quả quản lý HSSV thông qua những báo cáo công tác GVCN và những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý HSSV, những hạn chế và hiệu quả.

Thầy Nguyễn An - Phó Trưởng phòng Đào tạo báo cáo công tác GVCN các tháng vừa qua

 
Thầy Nguyễn An chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác GVCN
Hội nghị đã được nghe thầy giáo Nguyễn An - phó Phòng Đào tạo trình bày báo cáo công tác GVCN với những những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, từ đó đề ra những góp ý, sửa đổi để việc quản lý HSSV tốt hơn.

Hội nghị được tiến hành thảo luận dưới sự điều hành của thầy Dương Thế Anh và thầy Bùi Quốc Thịnh. 


Thầy Dương Thế Anh - Hiệu trưởng nhà trường, thầy Bùi Quốc Thịnh - phó Hiệu trưởng chủ trì điều hành hội nghị

Nội dung thảo luận được diễn ra sôi nổi xoay quoanh tới những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, các vấn đề liên quan tới công tác quản lý HSSV, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác GVCN, cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan trong công tác quản lý lớp HSSV hiện nay nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong việc đào tạo.


Thầy Trần Văn Hiệu - trưởng khoa cơ khí đóng góp ý kiến trong công tác quản lý HSSVCô Hoàng Thanh Oanh - trưởng Khoa Sư phạm dạy nghề chia sẻ kinh nghiệm quản lý những HSSV cá biệt


Theo cô Phùng Thị Liên - giáo viên khoa Sư phạm dạy nghề cần đặc biệt để giáo viên chủ nhiệm được tiếp xúc với HSSV thông qua việc xếp lịch dạy cho GVCN trước


Thầy Nguyễn Thịnh - Trưởng khoa Công nghệ ô tô đóng góp ý kiến tại Hội nghị


Là một trong những đơn vị trực tiếp quản lý HSSV toàn trường, thầy Nguyễn Hữu Hợp - trưởng phòng CTHSSV chia sẻ những kinh nghiệm rất thiết thực trong hội nghị


Thầy Trần Văn Chường - phụ trách khoa Công trình cho biết "Tại khoa Công trình, hàng tuần các giáo viên và HSSV thường có một buổi lao động dọn dẹp quảng cảnh quanh khoa, thông qua việc đó tạo kết nối giữa giáo viên và HSSV, giúp các giáo viên quản lý các em tốt hơn"


Thầy Trần Quang Linh chia sẻ kinh nghiệm về công tác GVCN
(ĐT)Google Map