Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6,Ke hoach to chuc cac hoat dong huong ung ngay sach Viet Nam lan thu 6