CCT1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019,CCT1 TO CHUC HOI NGHI SO KET 6 THANG DAU NAM 2019

Trang chủ »Tin tức - sự kiện

CCT1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2019, và chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu về việc tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, sáng ngày 04/7/2019, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I (CCT1) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trên những mặt công tác cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong 6 tháng đầu năm, từ đó xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Về dự Hội nghị có đ/c. Dương Thế Anh – Hiệu trưởng; đ/c Bùi Quốc  Thịnh – Phó hiệu trưởng cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của 17 đơn vị phòng,khoa, trung tâm trong toàn trường.

 

 

Các đồng chí trong Ban Giám hiệu chủ trì Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo sơ kết công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Bùi Quốc Thịnh – Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

 

Đồng chí Khiếu Dũng Tiến – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày Báo cáo sơ kết công tác thài chính đầu năm 2019

 

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng từ các tập thể, cá nhân trong trường.

Đồng chí Trần Văn Chường – Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu tại Hội nghị

 

Thầy giáo Nguyễn Văn Thọ – giáo viên Khoa Cơ khí phát biểu tại Hội nghị

 

Lắng nghe, phản hồi và tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Dương Thế Anh – Hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo định hướng triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Dương Thế Anh – Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

 

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của CCT1 đã diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, nghiêm túc và hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

 (Tổ Truyền thông)