THƯ CHÚC TẾT CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI,THU CHUC TET CUA BO TRUONG BO GIAO THONG VAN TAI