Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức trường CĐ GTVTTW1,Thong bao ket qua thi vong 2 ky thi tuyen vien chuc truong CD GTVTTW1