TT Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Trang chủ » TT Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Giới thiệu chung:
Trung tâm Thí nghiệm Vật liệu xây dựng thành lập theo Quyết định số 603/QĐ - CĐGTVTTWI ngày 21/6/2011.
Chức năng, nhiệm vụ:
- Chức năng:
Là đơn vị chuyên môn, tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý thực hiện đào tạo và bồi dưỡng người lao động chuyên ngành Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ, ứng dụng thực tập kết hợp sản xuất.
- Nhiệm vụ:
+ Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phương hướng phát triển và quy mô của Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng.
+ Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường.
+ Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề Thí nghiệm vật liệu xây dựng; nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học.
+ Thực hiện hướng dẫn tay nghề cơ bản, chuyên sâu và thực tập kết hợp lao động sản xuất cho học sinh, sinh viên học nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ.
+ Thực hiện bổ túc nâng cao tay nghề, tiếp thu nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào nghề thí nghiệm vật liệu xây dựng.
+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị máy móc của Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng phục vụ chương trình thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu đào tạo chuyên ngành Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ.
+ Phối hợp tổ chức triển khai các dịch vụ đào tạo, khoa học và hợp đồng lao động công nghệ với các đơn vị trong và ngoài trường.
Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:
1. Nguyễn Anh Tuấn ( T6/2011 đến nay)
Thành tích tiêu biểu:
Tập thể lao động xuất sắc cấp Trường năm 2012
Thông tin liên hệ:
Trung tâm Thí nghiệm Vật liệu xây dựng - Trường Cao đẳng GTVTTWI
Điện thoại liên hệ: ; Email: tttn.gtvttw1@gmail.com

 
DANH SÁCH NHÂN VIÊN TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VLXD
STT Họ tên Chức vụ Liên Hệ
1 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Trung tâm  
2 Lê Hải Quân Phó GĐTT  
3 Phùng Ngọc Trung Giáo viên  
4 Lê Ngọc Chính Giáo viên  
5 Cao Văn Trường Giáo viên  
6 Nguyễn Khắc Long Giáo viên  
7 Lương Xuân Trường Nhân viên  
 
TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG