TTĐT lái xe và Trung tâm SHLX
Trang chủ » TTĐT lái xe và Trung tâm SHLX
Giới thiệu chung:
Tiền thân được sáp nhập từ Ban nghề Cơ giới II và III thành Trung tâm Đào tạo cơ giới công trình giao thông theo Quyết định số 201/QĐ-TC ngày 29/11/1997 của Hiệu trưởng.
Ngày 19/2/1998, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 3460/QĐ-BGTVT về việc đầu tư xây dựng cơ sở sát hạch và cấp giấy phép lái xe tập trung tại Sơn Tây, trực thuộc Trung tâm Đào tạo điều khiển phương tiện giao thông vận tải Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Giao thông vận tải 1 thị xã Sơn Tây.
Ngày 31/12/1998, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Giao thông vận tải 1 có Quyết định số 211/QĐ-TC về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo Cơ giới công trình giao thông thành Trung tâm Đào tạo điều khiển giao thông vận tải (nay là Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe).
Ngày 8/11/2013, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I có Quyết định số 1317/QĐ-CĐNGTVTTWI-TCHC về việc thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng nghề GTVTTWI
Ngày 6/12/2013, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I có Quyết định số 1515/QĐ-CĐNGTVTTWI-TCHC về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe thành Trung tâm Đào tạo lái xe.


Trung tâm Sát hạch lái xe có nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra, chấm điểm theo quy định để thực hiện kỳ thi sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan; Báo cáo về Sở Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam khi thiết bị, phương tiện dùng cho sát hạch hoạt động không chính xác, không ổn định hoặc khi thay đổi thiết bị, phương tiện dùng cho sát hạch để xử lý kịp thời.
2. Thực hiện đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức kỳ thi sát hạch theo quy định.
3. Phối hợp và tạo mọi điều kiện để các cơ sở đào tạo lái xe đưa học viên đến ôn luyện và các hội đồng sát hạch tổ chức sát hạch đúng kế hoạch, thuận tiện.
4. Chấp hành và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, kiểm chuẩn Trung tâm Sát hạch lái xe.
5. Xây dựng thu, chi hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện theo quy định.
6. Thực hiện các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Sát hạch; Công khai mức thu phí sát hạch và thu các dịch vụ khác.
7. Bảo đảm an toàn cho các kỳ sát hạch lái xe; phối hợp các đơn vị, cơ quan liên quan giải quyết khi có các vụ việc xảy ra.
8. Thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ sát hạch theo quy định.
9. Nối mạng thông tin quản lý với cơ quan quản lý sát hạch trực tiếp.
Trung tâm Đào tạo lái xe có nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Tổ chức tuyển sinh theo hạng giấy phép lái xe được phép đào tạo bảo đảm các điều kiện quy định đối với người học về độ tuổi, sức khỏe, thâm niên và số km lái xe an toàn đối với đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe.
2. Ký và thanh lý hợp đồng đào tạo với người lái xe ô tô theo mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư 46/2012/QĐ-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
3. Công khai quy chế tuyển sinh và quản lý đào tạo để cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trung tâm và người học biết thực hiện.
4. Tổ chức đào tạo mới và đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe theo lưu lượng.
5. Thực hiện đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức kỳ sát hạch theo quy định.
6. Duy trì và thường xuyên tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập của Trung tâm để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe.
7. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khóa đào tạo theo quy chế quản lý dạy nghề của Nhà nước và các quy định của Bộ Giao thông vận tải về đào tạo lái xe.
8. Bảo đảm giáo viên khi dạy thực hành lái xe phải đeo phù hiệu "Giáo viên dạy lái xe", học viên tập lái xe trên đường phải có phù hiệu "Học viên tập lái xe". Phù hiệu có tên giáo viên dạy lái xe, học viên tập lái xe, dán ảnh, ghi rõ tên của Trung tâm và do Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe cấp, quản lý theo mẫu quy định tại Thông tư 46/2012/QĐ- BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải.
9. Lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đội ngũ giáo viên hàng năm.
10. Thực hiện báo cáo theo quy định hiện hành.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi nhà trường giao.
Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:
1. Ngô Văn Bình(2007 - 2010)
2. Phạm Đức Toàn (2011 - 2015)
3. Nguyễn Văn Tuấn (2015 - nay)
Các kết quả, thành tích đạt được trong những năm qua:
- Trung tâm đã đào tạo được hàng vạn học sinh học lái xe cơ giới các hạng, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình giảng dạy.
- Số lượng học viên đào tạo các hạng như sau:
+ Mô tô hạng A1: 113.217 học viên
+ Đào tạo lái xe ô tô cá hạng B,C,D,E: 14.296 học viên.
Đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu theo quy định về giáo viên dạy thực hành lái xe, tích cực tham gia thi giáo viên dạy giỏi và các hội thi lái xe an toàn đạt kết quả tốt.
- Cơ sở vật chất, sân bãi tập lái xe, xe ô tô liên tục được đầu tư đổi mới, nâng cao lưu lượng đào tạo và đảm bảo duy trì chất lượng đào tạo tốt.
Thông tin liên hệ:
Trung tâm Đào tạo lái xe và Trung tâm Sát hạch lái xe - Trường CĐN GTVT TW1
- Điện thoại: 0433.835 536
- Email: ttst.gtvttw1@gmail.com
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE
STT Họ tên Chức vụ Liên Hệ
1 Nguyễn Văn Tuấn Giám đốc 0913.380.709(ttst.gtvttw1@gmail.com)
2 Đinh Xuân Toàn Giáo viên  
3 Đào Duy Hùng Giáo viên  
4 Trần Việt Giáo viên  
5 Khuất Văn Truyền Giáo viên  
6 Hoàng Văn Chung Giáo viên  
7 Phạm Văn Cường Giáo viên  
8 Cấn Xuân Tiến Giáo viên  
9 Phan Văn Hoàng Giáo viên  
10 Đinh Thị Thu Hương Giáo viên  
11 Lê Thị Cử Giáo viên  
12 Nguyễn Văn Đạt Giáo viên  
13 Phùng Kiến Thiết Giáo viên  
14 Nguyễn Đức Minh Giáo viên  
15 Nguyễn Trung Anh Giáo viên  
16 Nguyễn Bá Tuyên Giáo viên  
17 Trần Đăng Hòa Giáo viên  
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE
 
STT Họ tên Chức vụ Liên Hệ
1 Phùng Văn Minh Giám đốc 0904.034.222(ttst.gtvttw1@gmail.com)
2 Hồ Thủy Giang Giáo viên  
3 Lê Quang Vịnh Giáo viên  
4 Đàm Thị Ánh Nhẫn Giáo viên  
5 Ngô Minh Thành Giáo viên  
6 Ngô Thị Huệ Giáo viên  
7 Đàm Công Kiên Giáo viên  
8 Khuất Văn Mạnh Giáo viên  
9 Phùng Duy Hiển Giáo viên