Nghề Điện công nghiệp,Nghe Dien cong nghiep

Trang chủ » Trung cấp

Nghề Điện công nghiệp

Tên nghề: Điện công nghiệp Trình độ: Trung cấp Thời gian đào tạo: 24 tháng

Tên nghề: Điện công nghiệp Trình độ: Trung cấp Thời gian đào tạo: 24 tháng
 
 
 CHUẨN ĐẦU RA
 


 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NGHỀ