TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I - TRUONG CAO DANG GIAO THONG VAN TAI TRUNG UONG I


Tin tức - sự kiện

CCT1 TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC MỚI 2022 - 2023

CCT1 TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC MỚI 2022 - 2023

Từ ngày 08 đến ngày 12/8/2022, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I (CCT1) tổ chức tuần sinh hoạt nghiệp vụ sư phạm năm học 2022-2023. Đây là hoạt động thường kỳ hằng năm của Nhà trường nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các hoạt động dạy và học của năm học mới.

Album ảnh