TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I - TRUONG CAO DANG GIAO THONG VAN TAI TRUNG UONG I


Tin tức - sự kiện

CCT1 THAM GIA HỘI NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2022-2023

CCT1 THAM GIA HỘI NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch số 316/KH-PGDĐT ngày 02/3/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì, chiều ngày 20/3/2023 Phòng GD&ĐT Ba Vì tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023.

Chuyên đề GDNN

Số người học nghề cao nhất 5 năm

Số người học nghề cao nhất 5 năm

Đến tháng 12/2022, các trường nghề tuyển được gần 2,45 triệu học viên, tăng khoảng 500.000 người so với năm 2021 và cao nhất trong 5 năm qua.

Album ảnh