TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I - TRUONG CAO DANG GIAO THONG VAN TAI TRUNG UONG I


Tin tức - sự kiện

CCT1 KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CƠ SỞ GDNN

CCT1 KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CƠ SỞ GDNN

Ngày 24-4, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I tham gia Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021 tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội) theo chương trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội...

Album ảnh