Phòng Tài chính Kế toán

#
Trang chủ » Phòng Tài chính Kế toán

Đ/c Nguyễn Thanh Bình
Kế toán trưởng
Trưởng phòng

GIỚI THIỆU CHUNG

    Phòng Tài chính - Kế toán được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của Trường Công nhân cơ giới I trước đây và nay là Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I. Tháng 3/2012 phòng được đổi tên từ Phòng Tài vụ thành Phòng Tài chính - Kế toán để phù hợp với nhiệm vụ mà lãnh đạo Nhà trường giao cho Phòng trong giai đoạn hiện nay.

CHỨC NĂNG

    Là đơn vị̣ nghiệp vụ, tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về hoạt động tài chính, kế toán của Nhà trường.

NHIỆM VỤ

1. Tổ chức, thực hiện công tác tài chính, kế toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán và các quy định có liên quan;

2. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; 

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan và trực tiếp làm đầu mối về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định nội bộ về quản lý tài chính, tài sản phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tế của Nhà trường;


4. Cung cấp, phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất, các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định kinh tế, tài chính của Nhà trường;

5. Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và kế hoạch tài chính từng giai đoạn theo quy định;

6. Thực hiện các chỉ tiêu dự toán thu - chi đã được duyệt, đáp ứng yêu cầu các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Nhà trường;

7. Thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành;

8. Tổ chức việc tự kiểm tra kế toán, kiểm tra tài chính;

9. Xây dựng Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm trình Bộ GTVT phê duyệt theo đúng quy định;


Cán bộ nhân viên Phòng TC-KT

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUA CÁC THỜI KỲ

TT
Họ và tên
Năm đảm nhiệm chức vụ
01

.......1

........
02
Đào Duy Cảnh
1979 - 1980
03
Bùi Hải
1980 - 1983
04
Nguyễn Tiến Chiến
1983 - 2005
05
Nguyễn Anh Tuấn
2005 - 2011
06
Nguyễn Thanh Bình
2011 đến nay

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

       Phòng Tài chính - Kế toán đã tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, đảm bảo thu đủ, chi đúng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước. Nhờ vậy, các nguồn lực của trường được sử dụng có hiệu quả, cơ sở vật chất của trường không ngừng được cải tạo, mua sắm và xây mới, thu nhập của cán bộ, nhân viên trong trường cải thiện đáng kể. Điều đó đã có tác động tích cực đến công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của trường.

       Từ những thành tích đạt được phòng đã được Chính phủ, Bộ GTVT tặng nhiều bằng khen, giấy khen đó là:

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen các năm: 2003, 2010;

- Bộ GTVT tặng Bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 2013-2014 và 2015-2016;

- Nhiều năm liên tục được Bộ GTVT tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;

- Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội công nhận Chi bộ Phòng TCKT đạt danh hiệu là “Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 3 năm liền giai đoạn 2012-2014”;

     Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được tập thể Phòng Tài chính Kế toán quyết tâm cùng Nhà trường xây dựng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I đến năm 2020 trở thành Trường nghề chất lượng cao với nền tài chính vững mạnh.

1 Chưa có thông tin chính xác về giai đoạn này