Nghề Tin học ứng dụng,Nghe Tin hoc ung dung

Trang chủ » Trung cấp

Nghề Tin học ứng dụng

Tên nghề: Tin học ứng dụng Trình độ: Trung cấp Thời gian đào tạo: 24 tháng

 
 CHUẨN ĐẦU RA
(Chuẩn đầu ra nghề Tin học ứng dụng được ban hành theo quyết định số 1456/QĐ-GTVTTWI-ĐT ngày 21/9/2017)

1. Giới thiệu chung về nghề

Người hành nghề Tin học ứng dụng trình độ trung cấp làm các công việc cài đặt, vận hành, bảo dưỡng phần mềm máy tính, các phần mềm ứng dụng để phục vụ cho công tác nghiệp vụ văn phòng cho các cán bộ, nhân viên hành chính ở các cơ quan, đơn vị hành chính cũng như các công ty nhà máy, xí nghiệp.

2. Kiến thức

- Liệt kê được các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính;

- Xác định được các thông số kỹ thuật của phần mềm cần cài đặt;

- Có các kiến thức về chuyên ngành Tin học ứng dụng như: hệ điều hành, sử dụng và khai thác phần mềm ứng dụng mạng máy tính, lắp đặt và sửa chữa máy tính, thiết kế - lắp đặt và quản trị mạng, thiết kế và quản lý Website; sử dụng đồ họa ứng dụng;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

3. Kỹ năng

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng vào nghiệp vụ văn phòng, các thiết bị văn phòng. Có khả năng làm việc được với một số phần mềm mã nguồn mở thông dụng;

- Tìm kiếm, khai thác thông tin, tìm hiểu phần mềm ứng dụng mới. Khai thác mạng máy tính để quản lý dữ liệu, tổ chức hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp;

- Cài đặt, cấu hình thành thạo các phần mềm từ hệ điều hành tới phần mềm ứng dụng theo nhu cầu sử dụng;

- Thiết kế, lắp đặt, cấu hình hệ thống mạng đơn giản, quản trị hệ thống mạng có quy mô vừa và nhỏ trong các cơ quan đơn vị;

- Cài đặt, lắp ráp, thay thế, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa máy tính và một số thiết bị thông thường kèm theo máy tính;

- Lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống mạng máy tính cỡ vừa và nhỏ.

- Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;

- Làm việc độc lập trong điều kiện, bối cảnh làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn tối thiểu, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Kỹ thuật máy tính;

- Bảo trì phần mềm văn phòng;

- Quản trị nội dung trang tin điện tử;

- Tạo lập và lưu trữ dữ liệu.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

                                                                                  MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NGHỀ