Tuyển sinh Lái xe ô tô, mô tô,Tuyen sinh Lai xe o to mo to

Trang chủ »THÔNG TIN TUYỂN SINH

Tuyển sinh Lái xe ô tô, mô tô


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I
 
------------------------------------

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO LÁI XE MÔTÔ, ÔTÔ CÁC HẠNG: A1, B, C, D, E
 
Kính gửiCác cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

     Căn cứ giấy phép đào tạo lái xe ôtô số 104/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 22 tháng 11 năm 2013 do Tổng Cục đường bộ Việt Nam cấp; 
     Căn cứ giấy phép đào tạo lái xe môtô số 2080/GP-SGTVT ngày 18 tháng 10 năm 2013 do Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp.

     Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 1 thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe như sau:

1. Thời gian đào tạo: Khai giảng các lớp hàng tháng
    - Đào tạo hạng B: thời gian đào tạo 3 tháng
    - Đào tạo hạng C: thời gian đào tạo 5 tháng
    - Nâng một hạng: thời gian đào tạo 1 tháng
    - Nâng hai hạng: thời gian đào tạo 2 tháng

2. Học phí các khóa học: (Bao gồm toàn bộ chi phí cho khóa học)

HẠNG GPLX

HỌC PHÍ

HẠNG GPLX

HỌC PHÍ

Đào tạo mới

Đào tạo nâng hạng

A1

90.000đ

B2 lên D

3.410.000đ

B1

5.100.000đ

C lên D

2.460.000đ

B2

5.200.000đ

C lên E

3.970.000đ

C

7.300.000đ

D lên E

2.840.000đB1 lên B2 1.200.000đ


B2 lên C 2.020.000đ

3. Điều kiện xét tuyển.
    - Đảm bảo sức khỏe theo quy định.
    - Đảm bảo tuổi theo quy định: Hạng A1, B: đủ từ 18 tuổi trở lên; hạng C: đủ 21 tuổi trở lên; hạng D: đủ 24 tuổi trở lên; hạng E: đủ 27 tuổi trở lên.
    - Đảm bảo thâm niên đối với đào tạo nâng hạng: nâng 1 hạng thâm niên trên 3 năm; nâng 2 hạng thâm niên trên 5 năm. Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. 

4.  Địa điểm/Đăng ký học: Người học có thể đăng ký và học một trong hai địa điểm sau:
   + Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe: Phố Hàng- Phú Thịnh-Sơn Tây- Hà Nội.
       Phòng tuyển sinh. Điện thoại: 0433.831480/0433.835536 (Thầy Hoàng: 0913315169)
   + Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 1: Thụy An- Ba Vì- Hà Nội.
       Phòng tuyển sinh. Điện thoại: 0433.863668/0433.863451

* Nhà trường có tổ chức học ngoài giờ hành chính, đào tạo theo nhu cầu người học.

                                     HIỆU TRƯỞNG
                                   (Đã ký) 

           Dương Thế Anh