Nghề Khai thác vận tải đường bộ,Nghe Khai thac van tai duong bo

#
Trang chủ » Trung cấp

Nghề Khai thác vận tải đường bộ

tên nghề: Khai thác vận tải đường bộ Trình độ: Trung cấp Thời gian đào tạo: 24 tháng

 tên nghề: Khai thác vận tải đường bộ Trình độ: Trung cấp Thời gian đào tạo: 24 tháng

 
 CHUẨN ĐẦU RA
(Chuẩn đầu ra nghề Khai thác vận tải đường bộ được ban hành theo quyết định số 1456/QĐ-GTVTTWI-ĐT ngày 21/9/2017)
1. Giới thiệu chung về nghề
 
Người hành nghề Khai thác vận tải đường bộ trình độ trung cấp thực hiện công việc nghiên cứu thị trường, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch vận chuyển, các biện pháp khai thác hiệu quả phương tiện vận tải, vật tư kỹ thuật của doanh nghiệp vận tải nhằm khai thác hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp vận tải đường bộ.
 
2. Kiến thức
 
-  Hiểu được kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở chuyên ngành đã học nhằm tiếp thu các kiến thức chuyên môn trong khai thác vận tải đường bộ;
 
-  Trình bày và vận dụng được kiến thức chuyên môn vào lĩnh vực khai thác vận tải đường bộ như phương pháp nghiên cứu thị trường, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch vận chuyển, các biện pháp khai thác hiệu quả phương tiện vận tải, vật tư kỹ thuật của doanh nghiệp vận tải nhằm khai thác hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp vận tải đường bộ;
 
-   Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
 
3. Kỹ năng
 
- Thực hiện được phương pháp nghiên cứu thị trường, xây dựng và tổ chức thực hiện  các kế hoạch vận tải;
 
- Đề xuất các biện pháp khai thác hiệu quả phương tiện vận tải, vật tư kỹ thuật của các tổ chức, doanh nghiệp vận tải;
 
- Thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải nhằm thỏa mãn các nhu cầu của nền kinh tế;
 
- Thu thập, sử lý và phân phối thông tin theo yêu cầu công tác quản trị, vận dụng được công nghệ thông tin trong quản trị của tổ chức, doanh nghiệp vận tải;
 
- Cập nhật được tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên.
 
- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;
 
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc chuyên môn của ngành, nghề.
 
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 
-  Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với tổ, đội thi công khi thực hiện các nhiệm vụ của nghề;
 
-  Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp, có tinh thần hợp tác trong công việc
 
-  Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, doanh nghiệp và xã hội; luôn cẩn thận, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong khi thực hiện nhiệm vụ.
 
5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
 
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại vị trí việc làm là Kỹ thuật viên về khai thác vận tải đường bộ, có khả năng tổ chức điều hành, thực hiện kế hoạch vận tải, kế hoạch kinh  tế vận tải và có thể đảm nhận nhiệm vụ tại các tổ chức, doanh nghiệp vận tải ô tô hoặc hộ kinh doanh vận tải ô tô quy mô nhỏ; trung tâm điều hành vận tải; bến xê ô tô, kho bãi hàng hóa và các tổ chức doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có đội xe, có dịch vụbảo dưỡng sửa chữa ô tô.
 
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
 
- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NGHỀ