Đội ngũ lãnh đạo

#
Trang chủ » Đội ngũ lãnh đạo
 
 BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I
-------------------------------1. Thạc sĩ Dương Thế Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng


 

 
Điện thoại liên hệ: 02433.965.566
Email: anhkhethuong@gmail.com

2. Thạc sĩ Bùi Quốc Thịnh - Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạoĐiện thoại liên hệ: 02433.863.442
Email: thinhbq.gtvttw1@gmail.com.

3. Thạc sĩ Đông Anh Nam - Phó Hiệu trưởng phụ trách nội chính


 
Điện thoại liên hệ: 02433.864.336
Email: anhnam.gtvttw1@gmail.com.

4. Thạc sĩ Phạm Đức Toàn - Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ doanh nghiệp, NCKH & HTQT


 
Điện thoại liên hệ: 0973.725.666
Email: ductoan.cdntw1@gmail.com