Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật lặn và Thực hành sản xuất

#
Trang chủ » Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật lặn và Thực hành sản xuất

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh
Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm

GIỚI THIỆU CHUNG

 

   Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật Lặn và thực hành sản xuất là một đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 1 tại khu vực nội thành Hà Nội.

Được thành lập ngày 29 tháng 4 năm 1998 Trung tâm có trụ sở tại số 137 Đường Tân Xuân – Phường Đông Ngạc – Quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.

CHỨC NĂNG

    Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý thực hiện đào tạo và bồi dưỡng học sinh nghề Lặn thi công, một số nghề trình độ sơ cấp và một số nhiệm vụ khác được giao.

NHIỆM VỤ

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phương hướng phát triển và quy mô của trung tâm Huấn luyện kỹ thuật lặn và thực hành sản xuất;

 

2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường;

3. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề Lặn thi công; nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học;

4. Thực hiện hướng dẫn tay nghề cơ bản, chuyên sâu và thực tập kết hợp lao động sản xuất cho học sinh, sinh viên;

5. Bổ túc nâng cao tay nghề, tiếp thu nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ;

6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị máy móc của trung tâm phục vụ chương trình thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu đào tạo.
7. Phối hợp tổ chức triển khai các dịch vụ đào tạo, khoa học và hợp đồng lao động công nghệ với các đơn vị trong và ngoài trường;

Cán bộ giáo viên Trung tâm

 

8. Quản lý Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thuộc chuyên môn Trung tâm phụ trách;

9. Tổ chức, hoạt động của Trung tâm theo quy định của Pháp luật.   

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

KẾT QUẢ, THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA

-     Nhiều giấy khen về các lĩnh vực công tác chuyên môn, công tác Đảng.

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUA CÁC THỜI KỲ

TT
Họ và tên
Năm đảm nhiệm chức vụ
01
Nguyễn Hoàng Nguyên
11/1992
02
Lê Tiến Bổng
04/1994
03
Phạm Thành Tâm
06/1996
04
Doãn Quốc Hưng
05/2013
05
Nguyễn Văn Mạnh
2020 - nay

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐƠN VỊ