Trung tâm Sát hạch lái xe

#
Trang chủ » Trung tâm Sát hạch lái xe
Đ/c Nguyễn Đại Nam
Giám đốc Trung tâm

GIỚI THIỆU CHUNG

    Tiền thân là Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe theo quyết định số 211/QĐ-TC ngày 31/12/1998 của Hiệu trưởng Trường kỹ thuật và nghiệp vụ Giao thông vận tải I.
    Ngày 8/11/2013 Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I, có quyết định số 1317/QĐ-CĐNGTVTTW1-TCHC Về việc thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I.
 

CHỨC NĂNG

    Trung tâm Sát hạch lái xe là đơn vị chuyên môn giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe mô tô A1.
 

NHIỆM VỤ

- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra, chấm điểm theo quy định để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan;
 
- Thực hiện đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức sát hạch theo quy định.

- Phối hợp và tạo mọi điều kiện để các cơ sở đào tạo lái xe đưa học viên đến ôn luyện và các hội đồng sát hạch tổ chức sát hạch đúng kế hoạch, thuận tiện.

- Chấp hành và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, kiểm chuẩn trung tâm sát hạch lái xe.

- Thực hiện các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của trung tâm sát hạch;

- Bảo đảm an toàn cho các kỳ sát hạch lái xe; phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan giải quyết khi có vụ việc xảy ra.

- Thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, chính trị nội bộ tại cơ sở của Trường: Phường Phú Thịnh - Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội.
 

Cán bộ nhân viên Trung tâm Sát hạch lái xe

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 

KẾT QUẢ, THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA

- Trung tâm đã đào tạo và sát hạch được hàng vạn học viên, đảm bảo an toàn tuyệt đối người và phương tiện, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ.

- Đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng với tình hình giai đoạn mới về phát triển Trường và ngành giao thông vận tải.

- Cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư, đổi mới theo quy chuẩn sát hạch chấm điểm tự động, duy trì chất lượng đào tạo.
 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUA CÁC THỜI KỲ

TT
Họ và tên
Năm đảm nhiệm hức vụ
01
Nguyễn Văn Tuấn
2013 - 2016
02
Phùng Văn Minh
2016 - T10/2020
03
Phạm Đức Toàn
T 11/2020 - T11/2021
04
Lê Mạnh Hà
T 12/2021 - T08/2022
03
Nguyễn Đại Nam
T 08/2022 - nay

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐƠN VỊ