Khoa Công trình

#
Trang chủ » Khoa Công trình

ThS. Trần Văn Chường
Trưởng khoa

GIỚI THIỆU CHUNG

    Khoa Công trình tiền thân là Đội Cơ giới thực hành được thành lập năm 1968; khoa đã được đổi tên nhiều lần qua các thời kỳ: Đội Vận hành máy thi công cơ giới (1994); Ban nghề Thực hành máy thi công cơ giới (1997); Khoa Vận hành máy thi công đường bộ (2002) và đến năm 2004 được đổi tên là Khoa Công trình.

CHỨC NĂNG

    Là đơn vị chuyên môn giúp Hiệu trưởng quản lý thực hiện đào tạo và bồi dưỡng người lao động theo chuyên ngành xây dựng cầu đường, vận hành máy thi công mặt đường và vận hành máy thi công nền đường ở bậc Cao đẳng và thấp hơn.

NHIỆM VỤ

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy và các hoạt động giáo dục của Khoa;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, các hoạt động giáo dục được phân công theo chương trình kế hoạch hàng năm của Trường;

- Tổ chức thực hiện thực tập tay nghề cho sinh viên theo các nghề Xây dựng cầu đường, Vận hành máy thi công mặt đường, Vận hành máy thi công nền, Vận hành cần, cầu trục, Lắp đặt cầu, Thí nghiệm và Kiểm tra chất lượng cầu đường bộ, Kỹ thuật xây dựng;


 

- Tham gia biên soạn chương trình, giáo trình môn học, nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp dạy và học;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc Quản lý giáo viên, nhân viên của Khoa và sinh viên thuộc chuyên môn khoa phụ trách;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cúu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ gắn với thực tế sử dụng;

- Tham gia biên soạn chương trình, giáo trình môn học, nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học;

- Quản lý giáo viên, nhân viên của Khoa và các lớp HSSV được phân công phụ trách;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên và nhân viên và HSSV;


Cán bộ giáo viên Khoa Công trình


- Tham gia và tổ chức hoạt động Hội giảng nhà giáo GDNN và Hội thi tay nghề HSSV các cấp theo kế hoạch;

- Thực hiện các nhiệm khác do Hiệu trưởng phân công.
 

TRƯỞNG (PHỤ TRÁCH) ĐƠN VỊ QUA CÁC THỜI KỲ

TT
Họ và tên
Năm đảm nhiệm chức vụ
01
Nguyễn Văn Gia
Giai đoạn trước năm 1978
02
Đào Văn Đường
1978 - 1983
03
Nguyễn Kim An
1983 - 2005
04
Nguyễn Văn Vãng
2005 - 2009
05
Thái Anh Tâm
2009 - 2010
06
Ngô Văn Bình
2011 - 2016
07
Vũ Đình Dương
2016 - 2017
08
Trần Văn Chường
2017 đến nay

THÀNH TÍCH TIÊU BIẺU

   Khoa Công trình từ khi thành lập đến nay nhiều năm liên tục được Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

- Năm 1988 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen Đội thực hành cơ giới thực hành; Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải từ năm 1982 – 2012;

- Có giáo viên đạt giải trong các Hội thi: Giải nhì cấp quốc gia; giải nhất cấp ngành GTVT; giải nhất thành phố Hà Nội.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐƠN VỊ