Giới thiệu về Trường

#
Trang chủ » Giới thiệu về Trường

   LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

    Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I là trường công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, được thành lập ngày 18/7/1968, tiền thân là Trường Công nhân Cơ giới I. Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngày 28/7/1992 Trường được Bộ Giao thông vận tải cho đổi tên là Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ GTVT I, ngày 12/11/2004 Trường được nâng cấp thành Trường TH GTVT Trung ương 1, ngày 31/12/2007 Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I, ngày 18/05/2017 theo quyết định số 696/QĐ-LĐTBXH Trường được đổi tên từ Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I thành Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I. Trường là một trong 15 trường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là trường trọng điểm Quốc gia, tham gia dự án “Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề”.

  SỨ MỆNH

    Đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, ngoại ngữ, tin học; có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo thích ứng với biến đổi của cơ chế thị trường và các yêu cầu đối với công dân   

   TẦM NHÌN

    Xây dựng Nhà trường trở thành cơ sở GDNN chất lượng cao, có nghề trọng điểm quốc tế, khu vực ASEAN và Quốc gia

  CHIẾN LƯỢC

1. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước, quản lý giáo dục đào tạo theo hướng coi trọng chất lượng.
2. Phát triển hệ thống đào tạo theo hướng mở, học tập suốt đời.
3. Đổi mới hoạt động giáo dục đào tạo coi trọng phát triển năng lực, phẩm chất của người học.
4. Đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra,đánh giá kết quả giáo dục.
5. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
6. Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư
7. Nâng cao chất lượng nghiên cứu và áp dụng KHKT
8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong đào tạo..
  THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG


Nhà trường không ngừng tuyên truyền, giáo dục các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đã có, tăng thêm niềm tin tưởng, lạc quan, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn của ngành Giao thông vận tải và các ngành kinh tế - xã hội khác


Thạc sĩ DƯƠNG THẾ ANH

Hiệu trưởng

  CƠ SỞ ĐÀO TẠO
1. Cơ sở chính
Địa chỉ: Thụy An – Ba Vì – Hà Nội
Điện thoại: (+84) 2433.864111
Email: info@ gtvttw1.edu.vn / gtvttw1@ mt.gov.vn
Website: www.gtvttw1.edu.vn
- Diện tích: 19,2 ha
- Khu vực chức năng: Khu hành chính, khu giảng đường cho học sinh – sinh viên học chuyên ngành, văn phòng các khoa chuyên môn, khu thực hành nhà xưởng, xưởng thử nghiệm, khu thực tập lái máy, bãi thực tập, phòng thí nghiệm, phòng thực tập lái xe, nhà gara, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, trạm y tế và khu liên hợp thể thao.
2. Cơ sở khu vực Thị xã Sơn Tây
Địa chỉ: Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Phu Thinh
Điện thoại: (+84)2433.835536
Email: ttst.gtvttw1@ gmail.com/ shlx.gtvttw1@ gmail.com
Website: www.daotaolaixesontay.com
- Diện tích: 5,2 ha
- Chức năng: Đào tạo và sát hạch xe ô tô các hạng và mô tô hạng A1
3. Cơ sở khu vực nội thành Hà Nội
Địa chỉ: Số 6/29 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84)2438.641257
Email: tthn.gtvttw1@ gmail.com
Website: www.trungtamkynangthuchanh.com
- Diện tích: 331m2
- Chức năng: Đào tạo, tuyển sinh, liên doanh liên kết đào tạo và giới thiệu việc làm cho HSSV đã tốt nghiệp ra trường
4. Cơ sở Bắc Từ Liêm
Địa chỉ: Số 137 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 2437.571114
Email: ttlan.gtvttw1@ gmail.com
Website: http://gtvttw1.edu.vn
- Diện tích: 5818m2
- Là cơ sở của Trường Trung cấp GTVT Thăng Long sáp nhập về Trường từ tháng 12/2020. Hiện có 02 trung tâm là Trung tâm huấn luyện kỹ thuật lặn và thực hành sản xuất; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

  CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO