Gủi hồ sơ đăng ký,Gui ho so dang ky

#
Trang chủ » Hướng đẫn gửi hồ sơ đưng ký


HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
Học viên tải file tương ứng dưới đây
            
Học viên vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu. Sau đó, gửi bàn mềm hồ sơ vào email anhnam.gtvttw1@gmail.com@gmail.com cho chúng tôi hoặc bản cứng theo địa chỉ ghi trên website. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được thông tin