Giới thiệu về Trường
Trang chủ » Giới thiệu về Trường
 
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I
THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT I


Toàn cảnh cơ sở chính của trường tại Thụy An - Ba Vì - Hà Nội
Lịch sử Trường:
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I là trường công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, được thành lập ngày 18/7/1968, tiền thân là Trường Công nhân Cơ giới I. Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngày 28/7/1992 Trường được Bộ Giao thông vận tải cho đổi tên là Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ GTVT I, ngày 12/11/2004 Trường được nâng cấp thành Trường TH GTVT Trung ương 1, ngày 31/12/2007 Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I, ngày 18/05/2017 theo quyết định số 696/QĐ-LĐTBXH Trường được đổi tên từ Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I thành Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I.
Trường là một trong 15 trường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là trường trọng điểm Quốc gia, tham gia dự án “Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề”.
 
 
Lãnh đạo Bộ GTVT và Đại sứ Nhật Bản trong Lễ khánh thành dự án nâng cấp trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải 1 - tiền thân của trường CĐN GTVTTW1

Mục tiêu của Trường:
- Xây dựng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I đến năm 2020 trở thành Trường dạy nghề chất lượng cao, có nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế, Khu vực ASEAN và Quốc gia; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành GTVT và các ngành kinh tế xã hội khác, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế trị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
- Xây dựng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I theo hướng chính quy, hiện đại, thành Cơ sở dạy nghề chất lượng cao đạt đẳng cấp Quốc tế vào năm 2030.
- Đào tạo nguồn nhân lực theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, ngoại ngữ, tin học; có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo thích ứng với biến đổi của cơ chế thị trường; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, có ý thức công dân, góp phần làm cho dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phấn đấu xây dựng Nhà trường trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, có đủ năng lực cạnh tranh, hợp tác bình đẳng và hội nhập quốc tế.

Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - Trường CĐN GTVTTW1

Nhiệm vụ của Trường:
Nhà trường có nhiệm vụ tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nhằm trang bị cho người học năng lực chuyên môn, thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.
 

 

Các ngành đào tạo:
I. Cao đẳng và Trung cấp 
STT
Tên ngành
Trình độ
Ghi chú
Cao đẳng
Trung cấp
1
Vận hành máy thi công nền
Cấp độ quốc tế 
2
Vận hành máy thi công mặt đường
Cấp độ khu vực ASEAN
3
Công nghệ ô tô
Cấp độ khu vực ASEAN
4
Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ
Cấp độ quốc gia
5
Sửa chữa máy thi công xây dựng
 Cấp độ quốc gia
6
Hàn
 
7
Kế toán doanh nghiệp
 X
 
8
Kỹ thuật chế biến món ăn
 
9
Công tác xã hội
 
10
Xây dựng cầu đường bộ
 X
 
11
Điện dân dụng
 
12
Điện công nghiệp
 
13
Kỹ thuật xây dựng
 
14
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
 
 
15
Vận hành cần,cầu trục
 
 
16
Sửa chữa điện máy công trình
 
 
17
Lắp đặt cầu
 
X
 
18
Tin học ứng dụng
 
X
 
19
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 
X
 
20
Khai thác vận tải đường bộ
 
X
 
II. Đào tạo sơ cấp
1. Đào tạo sơ cấp tất cả các nghề nhà trường đang đào tạo
2. Đào tạo lái xe mô tô, ô tô các hạng
III. Bồi đưỡng nghiệp vụ
1. Huấn luyện An toàn lao động và vệ sinh lao động
2. Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề
3. Nâng bậc thợ, đào tạo lại, đào tạo nâng cao
IV. Học văn hoá
Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc chưa tốt nghiệp THPT đi học trung cấp nếu có nhu cầu có thể tham gia học văn hóa để được cấp bằng THPT theo quy định.
Thành tích:
Huân chương độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba;
Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba;
Cờ luân lưu của Thủ tướng chính phủ, nhiều cờ thi đua xuất sắc của các Bộ GTVT, Bộ GD & ĐT, Bộ LĐ TB & XH, Thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây.