Phòng Khảo thí và ĐBCL

#
Trang chủ » Phòng Khảo thí và ĐBCL

ThS. Bùi Hải Bằng
Trưởng phòng

GIỚI THIỆU CHUNG

    Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập ngày 15/06/2015 theo Quyết định số 713/QĐ-CĐGTVTTWI-TCHC của Hiệu trưởng nhà trường trên cơ sở Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - trực thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I.

CHỨC NĂNG

    Phòng là đơn vị tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí, công tác kiểm tra đánh giá, công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường.

NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký duyệt ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí, công tác bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Trường;

- Tổ chức thực hiện hoạt động khảo thí, quản lý đề thi, in ấn đề thi,… trong phạm vi toàn Nhà trường. Quản lý, kiểm tra, giám sát các kỳ thi đảm bảo theo đúng qui chế, qui định;

- Chủ trì lập kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của Nhà trường;


- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kiểm định các chương trình đào tạo của Trường;

- Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và nhân viên trong toàn trường về công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng;

- Là đầu mối của hoạt động thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của pháp luật;

- Thực hiện công tác giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và các nhiệm vụ khác theo phân công.
 

CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CỦA PHÒNG

TT
Họ và tên
Chức vụ
01
Bùi Hải Bằng
Trưởng phòng
02
Nguyễn Thị Dung
Giảng viên, phụ trách công tác kiểm định chất lượng
03
Nguyễn Thị Lĩnh
Giảng viên, phụ trách công tác quản lý khoa học
04
Nguyễn Thị Phương Lan
Nhân viên

THÀNH TÍCH TIÊU BIẺU

   - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng góp phần giúp Nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ về kiểm định và đảm bảo chất lượng. Cụ thể:

+ Chủ trì công tác kiểm định chất lượng dạy nghề của trường năm 2015 được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề.

+ Chủ trì chương trình Hợp tác giữa Nhà trường với Trường Coley y Cymoedd - Hội đồng Anh trong chương trình “Xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng tại một số trường cao đẳng nghề được đầu tư thành trường chất lượng cao” đạt hiệu quả cao.

+ Chủ trì xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đầu ra của người học.

- Phòng được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2016, 2017, 2018, 2020, 2021.
 


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐƠN VỊ


Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định
thành lập Phòng

Cán bộ, nhân viên của Phòng trong ngày
Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

Đón tiếp chuyên gia Trường Coley y Cymoedd, xứ Wales, Vương quốc Anh đến khảo sát hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường (T7/2016)

Tham luận tại Hội nghị Sơ kết Chương trình hợp tác về xây dựng và phát triển hệ thống ĐBCL giữa Việt Nam và Vương Quốc Anh (T9/2017)