TT Ứng dụng Công nghệ GTVT

#
Trang chủ » TT Ứng dụng Công nghệ GTVT

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn
Giám đốc Trung tâm

GIỚI THIỆU CHUNG

      Tiền thân là tổ Kỹ thuật và Thực tập sản xuất được thành lập theo Quyết định số 267/QĐ-CĐNGTVTTWI ngày 6/6/2008. Trung tâm Ứng dụng công nghệ Giao thông vận tải được thành lập theo Quyết định số 591/QĐ - CĐNGTVTTWI ngày 14/7/2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I, tiền thân là Tổ Kỹ thuật và Thực tập sản xuất.
     Trung tâm là đơn vị hạch toán phụ thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I, có trụ sở đặt tại cơ sở của Trường ở Ba Vì.
 

CHỨC NĂNG

     Trung tâm Ứng dụng công nghệ Giao thông vận tải là đơn vị chuyên môn, sản xuất tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý tổ chức công tác đào tạo kết hợp thực tập sản xuất, quản lý tài sản.

NHIỆM VỤ

- Tham gia tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại, bổ túc chuyên môn nghiệp vụ của các ngành nghề thuộc phạm vi đào tạo của Trường;

- Tham gia dịch vụ giới thiệu việc làm cho học sinh do Trường đạo tạo đã tốt nghiệp;

- Tham gia sản xuất, thực tập kết hợp sản xuất của học sinh theo kế hoạch của Nhà trường;

- Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, máy móc được giao;

- Thi công công trình giao thông sau khi Nhà trường ký hợp đồng và giao cho Trung tâm thực hiện;

- Giám sát công tác sửa chữa máy móc, trang thiết bị kỹ thuật của Trường;

Cán bộ nhân viên Trung tâm Ứng dụng công nghệ
Giao thông vận tải

- Tham gia tổ chức hội thảo chuyên môn có liên quan;

- Quản lý giáo viên, nhân viên của Trung tâm và các lớp học sinh, sinh viên được giao phụ trách;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, thiết bị tiên tiến vào đào tạo, sản xuất, thực tập của học sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Bằng khen Bộ Giao thông vận tải cho Tập thể lao động xuất sắc năm 2010;
 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐƠN VỊ