Phòng Quản trị Đời sống

#
Trang chủ » Phòng Quản trị Đời sống

Đ/c Đào Văn Tiến
Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng

GIỚI THIỆU CHUNG

    Từ ngày thành lập Trường 18/7/1968. Phòng Quản trị đời sống đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển chung của Nhà trường. Phòng được sáp nhập từ 4 đơn vị: Phòng Đời sống, phòng Hành chính quản trị, phòng Vật tư và Trạm y tế thành phòng Quản trị đời sống như hiện nay.
   Hiện nay, Phòng Quản trị đời sống được chia làm 2 tổ : Tổ Vật tư thiết bị và Tổ Y tế môi trường với tổng số viên chức và người lao động là 12 người. .

CHỨC NĂNG

    Phòng Quản trị đời sống là đơn vị nghiệp vụ và phục vụ, tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý về công tác Quản trị, vật tư, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên toàn Trường.

NHIỆM VỤ

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý kho tàng, quản lý và bảo trì các trang thiết bị của Trường;

- Đề xuất và tổ chức thực hiện Quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng cơ sở vật chất và sửa chữa, cải tạo nhà cửa vật kiến trúc;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động y tế, môi trường.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Các năm 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016 đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và được tặng bằng khen của Bộ Giao thông vận tải;
 

Cán bộ nhân viên Phòng Quản trị đời sống

- Các năm 1996, 2001, 2003, 2006, 2008, 2009, 2011 Trạm y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen;

- Năm 1999 Trạm y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Y tế tặng bằng khen;

- Năm 2014 Tổ y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Cục y tế Giao thông vận tải tặng giấy khen;

- Chi bộ phòng nhiều năm liền đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh".

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUA CÁC THỜI KỲ

TT
Họ và tên
Năm đảm nhiệm chức vụ
01
Lê Đức Song
1978 – 1980
02
Trần Quốc Hải
1980 – 1983
03
Giang Văn Lý
1983 – 1987
04
Hoàng Văn Thụ
1987 – 1988
05
Doãn Ngọc Sinh
1988 – 1990
06
Nguyễn Đình Khiêm
1990 – 1994
07
Nguyễn Kim Khanh
1994 – 2013
08
Phùng Kim Khương
2013 đến nay

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐƠN VỊ