Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống Bảo đảm chất lượng Trường,Quyet dinh ban hanh va ap dung he thong Bao dam chat luong Truong

Trang chủ » Quản lý chất lượng

Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống Bảo đảm chất lượng Trường

Ngày 06/4/2018, Hiệu trưởng Nhà trường ra Quyết định số 542/QĐ-GTVTTWI-ĐBCL về việc ban hành và áp dụng Hệ thống bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I.