Nghề TN & KT chất lượng cầu đường bộ,Nghe TN KT chat luong cau duong bo

Trang chủ » Cao đẳng

Nghề TN & KT chất lượng cầu đường bộ

Tên nghề: nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ Trình độ: Cao đẳng Thời gian đào tạo: 30 tháng

Tên nghề: nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ
Trình độ: Cao đẳng
Thời gian đào tạo: 30 tháng
Chương trình đào tạo: 
Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng làm việc trong lĩnh vực thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình cầu đường bộ. Người học sau khi tốt nghiệp có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Mục tiêu đào tạo: 
Kiến thức: 
+ Trình bày được đặc điểm, cấu tạo các bộ phận kết cấu của công trình cầu đường bộ;
+ Giải thích được vai trò của các bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ;
+ Giải thích được các tính chất cơ học, vật lý cơ bản của vật liệu xây dựng cầu đường bộ;
+ Trình bày được mục đích, ý nghĩa và nguyên lý phương pháp của các thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng đường bộ, kiểm tra kết cấu công trình cầu bê tông và cầu thép;
+ Giải thích được các yêu cầu khi kiểm tra, nghiệm thu chất lượng các bộ phận kết cấu của cầu đường bộ;
+ Trình bày được nội dung các bước thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng đường bộ, kiểm tra kết cấu công trình cầu bê tông và cầu thép;
+ Trình bày được nội dung các bước tính toán và báo cáo kết quả thí nghiệm;
+ Giải thích được các kiến thức cơ bản về quản lý và tổ chức công việc trong nghề thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ; 
+ Trình bày được các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xẩy ra.
Kỹ năng: 
+ Đọc được bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công công trình cầu, đường bộ;
+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị dùng trong thí nghiệm kiểm tra chất lượng cầu đường bộ và đường bộ;
+ Hiệu chuẩn nội bộ được các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm cơ bản trong phòng thí nghiệm;
+ Thực hiện được các thí nghiệm kiểm tra chất lượng cầu đường bộ và đường bộ;
+ Lập được biểu mẫu và ghi chép chính xác, khoa học các số liệu thí nghiệm; nhận xét, đánh giá được các chỉ tiêu chất lượng của các kết quả thí nghiệm; 
+ Sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ;
+ Thực hiện được các công việc của nghề một cách độc lập; tổ chức được các hoạt động quản lý và triển khai thực hiện công việc theo nhóm và ứng dụng được công nghệ mới vào công việc của nghề;
+ Giải quyết được các sự cố kỹ thuật tương đối phức tạp trong quá trình thực hiện công việc của nghề;
+ Tổ chức giám sát và thực hiện được công tác phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường;
+ Hướng dẫn và kèm cặp kỹ năng nghề cho nhân viên có bậc thợ thấp hơn.
+ Thực hiện quản lý chất lượng công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng theo đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật.
Cơ hội việc làm: 
Sau khi tốt nghiệp người học nghề thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ sẽ có khả năng thực hiện được các thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng cầu, đường bộ; kiểm định chất lượng thi công các hạng mục kết cấu công trình cầu, đường bộ; với cơ hội làm việc trong phòng thí nghiệm, phòng kỹ thuật của các công ty tư vấn, kiểm định, xây dựng công trình giao thông.