Nghề Kế toán doanh nghiệp,Nghe Ke toan doanh nghiep

Trang chủ » Cao đẳng

Nghề Kế toán doanh nghiệp

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp Trình độ: Cao đẳng Thời gian đào tạo: 36 tháng

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp
Trình độ: Cao đẳng
Thời gian đào tạo: 36 tháng 
Chương trình đào tạo: 
- Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề “Kế toán doanh nghiệp” nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ của ngành kế toán
- Bên cạnh kiến thức, kỹ năng chung và chuyên sâu, chương trình đào tạo còn trang bị cho người học đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, phong cách chuyên nghiệp và sức khỏe tốt
- Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Sauk hi học xong người học có thể đảm nhận các vị trí của kế toán viên như : Kế toán kho, kế toán bán hàn, kế toán tiền mặt, kế toán công nợ, kế toán thanh toán, kế toán vật tư…
1. Mục tiêu đào tạo: Kiến thức, kỹ năng
- Kiến thức: 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;
+ Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;
+ Hiểu được những kiến thứuc cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;
+ Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;
+ Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
- Kỹ năng: 
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
+ Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;
2. Cơ hội việc làm:
Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:
- Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;
- Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
3. Những ưu đãi người học được hưởng: 
- Bộ đội xuất ngũ được miễn phí toàn bộ học phí, được ở nội trú miễn phí và hưởng các trợ cấp khác theo quy định.
- Học sinh, sinh viên được xét cấp học bổng theo chế độ Nhà nước, được đăng ký học liên thông lên cấp bậc học cao hơn, được tham gia các khóa học tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật tại trường để đi thi tuyển lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, được tham gia các khóa học lái xe ô tô các hạng, được bố trí ở nội trú với giá ưu đãi, được tư vấn việc làm sau khi tốt nghiệp
- Học viên có thể tham gia học tại các lớp chính quy ngoài giờ hành chính và học song song nhiều nghành, nghề khác nhau.