TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI: GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐANG KHỞI SẮC, TRUYEN HINH QUOC HOI GIAO DUC NGHE NGHIEP DANG KHOI SAC