HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH THCS, THPT (Đài PTTH Hà Nội),HOAT DONG TRAI NGHIEM NGHE NGHIEP CHO HOC SINH THCS THPT Dai PTTH Ha Noi