Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp,Phieu dang ky du tuyen vao giao duc nghe nghiep