ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA KỲ 4 NGHÊ CÔNG NGHỆ Ô TÔ,DANH GIA KY NANG NGHE QUOC GIA KY 4 NGHE CONG NGHE O TO

Trang chủ »Tin tức - sự kiện

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA KỲ 4 NGHÊ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Ngày 20/4/19, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I (CCT1) tổ chức kỳ thi Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ 4 nghề Công nghệ ô tô cho 54 thí sinh tham dự đến từ khu vực phía Bắc.

Ông Bùi Quốc Thịnh trưởng ban tổ chức phát biểu Khai mạc kỳ đánh giá KNN quốc gia kỳ  nghề Công nghệ ô tô

Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia là một trong những hoạt động quan trọng nhằm công nhận bậc trình độ kỹ năng nghề theo năng lực của người lao động, tiến tới chuẩn hóa đánh giá chất lượng người lao động trên toàn quốc.

Căn cứ Kế hoạch đánh giá kỹ năng nghề số 372/KH-CĐGTVTTW1 ngày 28/2/2019 của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I về việc tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2019. Được sự đồng ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, dưới sự giám sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, CCT1 tổ chức Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia nghề công nghệ ô tô cho 54  học viên.

Sau 03 ngày ôn luyện các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc, bao gồm: các bài thi đánh giá kiến thức và đánh giá kỹ năng thực hành để được công nhận đạt kỹ năng nghề nghiệp theo đăng ký.

Các thí sinh thực hiện bài thi kiến thức tại phòng thi số 1

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ SINH THỰC HIỆN BÀI THI KỸ NĂNG NGHỀ

Các thí sinh chuẩn bị dụng cụ, thiết bị  trong phần thi thực hành


Các thí sinh trong phần thi thực hành kiểm tra hệ thống phanh


Các thí sinh trong phần thi thực hành kiểm tra bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng ô tô


Các thí sinh trong phần thi thực hành

Kết thúc các phần thi, ban giám khảo đánh giá điểm thí sinh làm được theo các tiêu chí chấm điểm của Bộ đề thi do Bộ Lao động thương binh và Xã hội cấp, thí sinh đạt yêu cầu sẽ được công bố tại chỗ, Kết quả thi sẽ được Ban giám khảo bàn giao cho Ban tổ chức của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I tổng hợp và đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 1 nghề công nghệ ô tô cho các thí sinh.

(HVH - Cơ bản)