KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LỚP SCN DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT,KIEM TRA CONG TAC DAO TAO LOP SCN DANH CHO NGUOI KHUYET TAT

Trang chủ »Tin tức - sự kiện

KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LỚP SCN DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Ngày 25/07/2019 trường Cao đẳng GTVTTW1(CCT1) đón tiếp đoàn thanh tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội kiểm tra công tác đào tạo lớp sơ cấp nghề cho người khuyết tật Huyện Ba Vì và nhận được nhiều lời khen.
 

 

Đoàn kiểm tra của Sở Lao động TB&XH đến làm việc tại lớp 51SCN nghề Kỹ thuật chế biến món ăn

Hàng năm, nhằm mục đích giúp đỡ người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội có việc làm, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Sở Lao động - Thương binh và xã hội Hà Nội giao cho các đơn vị có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên đào tạo nghề cho người khuyết tật. Năm 2019 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I được giao đào tạo lớp Kỹ thuật chế biến món ăn (Lớp 51SCN - KTCBMA).

Để hỗ trợ các trường trong công tác đào tạo đồng thời muốn lắng nghe ý kiến của người khuyết tật trên địa bàn thành phố, Sở Lao động - Thương binh và xã hội Hà Nội cử đoàn kiểm tra công tác đào tạo về các trường được giao nhiệm vụ năm 2019.

Đến với Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I, đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Văn Dũng và các chuyên viên thuộc phòng dạy nghề. Quá trình kiểm tra đoàn có kiểm tra hồ sơ lên lớp của giáo viên, kiểm tra tiến độ đào tạo, các điều kiện về cơ sở vật chất khác đồng thời tiến hành phỏng vấn học viên, lắng nghe nguyện vọng của học viên.

Kết thúc buổi kiểm tra, kết quả kiểm tra được ghi thành biên bản, đoàn kiểm tra đã dành nhiều lời khen và đánh giá cao công tác đào tạo nói chung và công tác đào tạo cho người khuyết tật của nhà trường.

Đoàn kiểm tra cũng tiếp thu các kiếm nghị đề xuất của học viên để tổng hợp ý kiến, báo cáo lãnh đạo Sở đề xuất thêm chế độ chính sách cho người khuyết tật trong thời gian tiếp theo.

(Đào tạo)