Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C, D, E tháng 11/2019,Thong bao lich thi sat hach lai xe A1 B C D E thang 112019

Trang chủ »Thông báo

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C, D, E tháng 11/2019

 TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO


 
Lịch thi sát hạch lái xe mô tô A1 tháng 11/2019 như sau:

TT

Thời gian

Địa điểm

1

Sáng ngày 04/11/2019

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN

2

Sáng ngày 17/11/2019

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN


Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C, D, E tháng 11/2019 như sau:

TT

Thời gian

Địa điểm

1

Sáng ngày 02/11/2019
(Hạng B, C)

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

2

Sáng ngày 20/11/2019
(Hạng B, C)

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN

3

Sáng ngày 21/11/2019
(Hạng D, E)

TTSH lái xe – Công ty vận tải Biển


Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

1. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 02433.863.668; 02433.863.451


2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐ GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 02433.835.536; 02433.831.480