Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tháng 01/2020,Thong bao lich thi sat hach lai xe A1 B C thang 012020

Trang chủ »Thông báo

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tháng 01/2020

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C  tháng 01/2020

 

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO

 

 

Lịch thi sát hạch lái xe mô tô A1 tháng 01/2020 như sau:

TT

Thời gian

Địa điểm

1

Sáng ngày 20/01/2020

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN


Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C  tháng 01/2020 như sau:

TT

Thời gian

Địa điểm

1

Sáng ngày 03/01/2020
(Hạng B, C)

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

2

Sáng ngày 18/01/2020
(Hạng B, C)

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN


Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

 

1. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 02433.863.668; 02433.863.451

 

2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐ GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 02433.835.536; 02433.831.480